Automatiska notifieringar till användare

Telcred image

Om du lägger till eller tar bort nyckelbrickor eller mobil access till en användare kan hen nu automatiskt bli notifierad via e-post om förändringen. En förutsättning är att det finns en e-postadress registrerad för användaren.

Aktivera funktionen per Site i System Manager, system.telcred.com, där du väljer om det skall gälla för nyckelbrickor, mobil eller både och. Du väljer också vilket språk som gäller för notifieringarna (SE, EN).