Access Control as a Service

Tydliga anvisningar för passersystem

Bättre och tydligare anvisningar för öppna passersystem

Telcred image

Anvisningar till passersystem

Ett passersystem kravställs ofta i de anvisningar som tas fram och som typiskt blir en del av en elentreprenad. Inte sällan är dessa svåra att begripa och ibland innehåller de till och med motstridiga uppgifter. Vill man också gå mot ”öppna system” saknas i regel erfarenhet av hur man formulerar anvisningar därefter.

 

Med bakgrund av detta har vi har tagit fram exempel på hur anvisningar kan se ut i termer av öppna standarder, säkerhet och andra faktorer som vi anser viktiga. Vi vill att det skall vara lätt att välja moderna, öppna och uppkopplade passersystem som Telcred!

 

Exempel på anvisningar